Your address will show here +12 34 56 78
Minusta minuun Oy tietosuojaselvite 
Tämä on Minusta minuun Oy:n henkilötietolain (523/1999) 10 § ja 24 § ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste. Tässä kerromme henkilötietojen käsittelyn ja keruuta koskevista vaatimusten huomioimisesta yrityksessämme. Tietosuojalla turvaamme henkilötietojen yksityisyyttä, varmistamme oikeudet ja oikeusturvan.

Rekisterin nimi
Minusta minuun Oy asiakasrekisteri

Rekisterinpitäjä
Minusta minuun Oy, Keltasirkuntie 1 39160 Julkujärvi. Puh: 044- 5770730. Y-tunnus: 2932826-1

Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa
Kati Timonen, Puh.nro: 044-5770730

Rekisterin sisältämät tiedot ja niiden tallennus
Minusta minuun Oy saa asiakastietoja lähetetyn yhteydenotto/palautelomakkeen kautta. Kaikki haltuuni tulevat henkilötiedot on minimoitu ja ne ovat täsmällisiä ja välttämättömiä palvelun käytön kannalta. Rekisteritietojen kerääminen perustuu suostumukseen. Sinun on oltava yli 18 –vuotias, jotta voit antaa henkilökohtaisia tietoja. Verkkosivustolla rekisteröityä tai muuten Minusta minuun Oy:lle ilmoitettuja henkilötietoja ei koskaan myydä kolmansille osapuolille kaupallisiin tarkoituksiin.

Kaikessa toiminnassa noudatan lain mukaisia tietosuojaperiaatteita:
• Käsittelen henkilötietoja luottamuksellisesti, turvallisesti, lainmukaisesti, asianmukaisesti ja rekisteröidyn kannalta läpinäkyvästi.
• Kerään ja käsittelen henkilötietoja vain tiettyä, nimenomaista ja laillista tarkoitusta varten. • Kerään vain sellaisia henkilötietoja, jotka ovat merkityksellisiä sekä vain tarpeellisen määrän.
• Päivitän sekä kerättyjä tietoja että niiden keräämistä aina tarvittaessa. Kaikki epätarkat ja virheelliset henkilötiedot poistetaan tai oikaistaan viipymättä.
• Henkilötiedot poistetaan välittömästi, kun niiden säilyttämiselle ei ole tarvetta. Henkilötiedot säilytetään aina muodossa, josta rekisteröity on tunnistettavissa ainoastaan niin kauan kuin on tarpeen tietojenkäsittelyn tarkoitusten toteuttamista varten.
• Henkilötietojen käyttöoikeus on ainoastaan rekisterinpitäjällä.
• En luovuta hallussani olevia asiakastietoja muiden yritysten tai yhteisöjen käyttöön.
• Ilmoitan henkilötietoihin kohdistuvista tietoturvaloukkauksista on valvontaviranomaiselle viimeistään 72 tunnin kuluessa. Jos loukkauksesta on todennäköisiä haittavaikutuksia rekisteröidyn henkilötietojen suojalle tai yksityisyydelle, ilmoitamme tapahtuneesta myös rekisteröidylle itselleen.

Oikeutesi: Tarkastusoikeus, tarkastusoikeuden toteuttaminen ja kielto-oikeus
Minusta minuun Oy:lle henkilötietoja luovuttaneella henkilöllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat rekistereissä olevat tiedot. Kirjallinen tarkastuspyyntö tulee lähettää allekirjoitettuna rekisterin yhteyshenkilölle. Tarkastuspyyntöihin vastaan viivytyksettä, yleensä kahden viikon kuluttua pyynnön esittämisestä.

Tietojen ja tietosuojapolitiikan muutokset
Minusta minuun Oy pidättää itsellään oikeuden muuttaa tietosuojakäytäntöjä milloin tahansa, tarvittaessa, parantaakseen niitä edelleen.